Jesteś tutaj: StartTrening karate

Trening

Kihon

„Dopóki nie pokonacie samych siebie, pokonanie przeciwnika będzie niemożliwe,

a jeśli się zdarzy, będzie czystym przypadkiem”

Nauczanie - technik karate rozpocząć się może tylko na bazie dobrego przygotowania ogólnego. Dlatego treningi techniczne poprzedzone są zajęciami ogólnorozwojowymi, których czas i intensywność zależna jest od wieku i wstępnego poziomu ogólnego przygotowania fizycznego zawodników. Harmonijny rozwój ogólny ćwiczących jest równie ważny przed, jak i po rozpoczęciu nauczania technicznego. O ile odpowiedni jego poziom wstępny pozwala na ukształtowanie techniki, o tyle jego dalszy rozwój warunkuje doskonalenie techniki, jej szybkości i siły.

KihonKihon - jest treningiem indywidualnym poświęconym wyłącznie nauczaniu i doskonaleniu wszystkich technik karate. Jest on nieodłącznie związany z praktykowaniem karate. Dla początkujących stanowi jedyną formę treningu, natomiast dla mistrzów jest chętnie praktykowanym wstępem po rozgrzewce do ćwiczeń kata i kumite. Kihon zaczyna się już w momencie nauki poszczególnych technik karate, ciągnie się przez setki i tysiące ich powtórzeń, łączenie pojedynczych technik w złożone kombinacje, aż po wybrane ćwiczenia specjalistyczne. Nauka wszystkich technik i wykonanie określonych ich sekwencji sprowadza się do wielokrotnego powtarzania tych samych ruchów. Liczne powtórzenia przy jednoczesnym eliminowaniu popełnianych błędów pozwalają osiągnąć dużą perfekcję ruchów i dalej rozwijać ich siłę, szybkość i wytrzymałość. Powtarzane są zarówno techniki pojedyncze, jak i złożone ich kombinacje. Łączenie technik w coraz dłuższe i trudniejsze układy odbywa się stopniowo, adekwatnie do umiejętności zawodników. Wykonanie kombinacji jest trudniejsze niż wykonanie technik pojedynczych, gdyż bardziej skomplikowane jest wtedy utrzymanie tempa ruchów i rytmiczności oddechów.

Kihon - może być wykonywany z różnymi akcentami motorycznymi. Odpowiednie akcentowanie określonych cech motorycznych nadaje wykonywanym ruchom pożądany charakter. Raz będą to ćwiczenia szybkościowe. Innym razem typowe ćwiczenia izometryczne. Zawsze jednak określony sposób wykonywania technik podporządkowany jest ich specyfice. Ruch natomiast odbywa się wyłącznie w ramach kształtu poszczególnych technik.

Wykonywanie ćwiczeń kihon przez grupę zawodników przypomina zespołowe wykonywanie ruchów baletowo-gimnastycznych. Trenujący rozstawieni są w takiej odległości od siebie, by mogli swobodnie wykonywać wymachy, wyrzuty rąk i nóg, obroty, skręty ciała, przejścia do przodu i do tyłu. Techniki wykonuje się jednocześnie, na komendę, w seriach po 5, 10, 20, 30, 50, 100 i więcej powtórzeń. Przed każdą serią prowadzący zajęcia podaje rodzaj wykonywanej techniki i charakter ruchu (wolno, mocno, szybko). Następnie demonstruje poprawny sposób wykonania zadanej techniki i dalej w trakcie powtarzania jej przez ćwiczących koryguje popełniane przez nich błędy. Wszystkie techniki i ich kombinacje można wykonywać bądź w miejscu (sonoba-kihon), bądź w ruchu (ido-kihon). Jest to zasadniczy podział kihon: na ćwiczenia wykonywane bez przemieszczania się i z przechodzeniem do przodu i do tyłu.

Celem - kihon jest doprowadzenie do perfekcji techniki karate. Dlatego wszystkie ćwiczenia należy wykonywać niezwykle starannie, wszystkie techniki w swej pełnej i doskonałej formie bez skrótów i uproszczeń, które niekiedy występują w kumite (w walce).