Jesteś tutaj: StartTesty karateTest nr 1

Test nr 1 - "Wiadomości ogólne"

Test z zakresu podstawowych wiadomości teoretycznych Karate-do. Przeznaczony dla ćwiczących od 9 – 1 kyu.

Czas na rozwiązanie testu od 10-15 minut (w zależności od grupy wiekowej).

 

1. Skąd przybyło karate do Japonii:

a) z Chin
b) z Tajwanu
c) z Okinawy
d) z Tajlandii

 

2. Kto był twórcą współczesnego karate:

a) K. Matsumura
b) M. Oyama
c) Ch. Miyagi
d) G. Funakoshi

 

3. Czy „ Shotokan” oznacza:

a) „pusty dom sosny”
b) „świątynia sosnowej fali”
c) „sosnowy powiew”
d) „najlepszy styl karate”

 

4. W którym roku urodził się Gichin Funakoshi:

a) 1868 r.
b) 1900 r.
c) 1884 r.
d) 1886 r.

 

5. Karate – do oznacza:

a) styl życia
b) droga pustej ręki
c) samoobrona
d) prosta sosna

 

6. Który z ideogramów jest prawdziwy dla „Karate”:

            a)                              b)                                    c)                               d)

Ideogram1

 

7. Co oznacza pojęcie  „do-jo”:

a) sala do ćwiczeń formalnych kata
b) sala do ćwiczeń gimnastycznych
c) sala do ćwiczeń kumite
d) świątynia – sala do ćwiczeń

 

8. Co oznacza nazwa Taikyoku:

a) spokój
b) podstawa
c) energia wewnętrzna
d) wtargnięcie do twierdzy

 

9. „Kiai” – w karate oznacza zwykle:

a) technikę ręczną
b) technikę nożną
c) najsilniejszą technikę
d) najważniejszy element kata i kumite

 

10. W którym roku zmarł Gichin Funakoshi:

a) 1954 r.
b) 1975 r.
c) 1962 r.
d) 1957 r.

 

11. Która z niżej przedstawionych pozycji obrazuje „hachiji – dachi:

       a)                                    b)                                        c)                                    d)

Stopy1Stopy2Stopy3 Stopy4

 

12. Co oznacza pojęcie Heian:

a) spotkanie
b) spokój
c) spojrzenie
d) symulowanie

 

13. Który zwrot jest prawdziwy w celu oddania ukłonu do Mistrza karate:

a) ritsu – rei
b) sempai-ni-rei
c) otagai-ni-rei
d) sensei-ni-rei

 

14. W jakiej pozycji wykonana jest technika „Migi-Otoshi-Tetsui-Uchi w kata Heian –   Shodan:

a) kiba – dachi
b) neko-ashi-dachi
c) zen-kutsu-dachi lub moto-dachi
d) ko – kutsu – dachi

 

15. Chudan to obszar:

a) głowy i barków
b) tylnej części ciała
c) poniżej pasa
d) klatki piersiowej

 

16. Uke – waza oznacza:

a) bloki
b) rzuty
c) kopnięcia
d) ciosy i cięcia

 

17. Która z niżej narysowanych embu-sen (linia wykonawcza kata) jest prawdziwa dla formy kata Heian-Nidan:

           a)                                 b)                                  c)                                  d) 

Ideogram2 

 

18. Walka z realnym (prawdziwym) przeciwnikiem to:

a) kata
b) kumite
c) kihon
d) bunkai kata

 

19. Yoko – geri to kopnięcie:

a) do tyłu
b) do przodu
c) boczne
d) po okręgu

 

20. Kto jest obecnie Prezesem Polskiego Związku Karate:

a) Maciej Sokołowski
b) Andrzej Drewniak
c) Marek Piotrowski
d) Włodzimierz Kwieciński

 

Test opracował: Marek Zabiegała