Jesteś tutaj: StartTesty karateTest nr 2

Test nr 2 - "Kata"

Test z zakresu podstawowych wiadomości teoretycznych na temat Kata. Przeznaczony dla ćwiczących od 6 – 1 kyu karate-do. 

Czas na rozwiązanie testu od 10-15 minut (w zależności od grupy wiekowej).

 

1. Co to jest kata:

 a) gimnastyka ruchowa
 b) forma walki z przeciwnikiem
 c) ćwiczenia relaksująco-odprężające
 d) forma walki z wyimaginowanymi (wyobrażonymi) przeciwnikami

 

2. Co to jest bunkai kata:

a) teatralne przedstawienie form walki
b) interpretacja kata
c) pokaz walki do czego służą bloki i ataki
d) walka w której wygrywa wykonujący kata

 

3. Ile razy minimum musi być wykonana technika z kiai w kata:

a) jeden raz
b) trzy razy
c) dwa razy
d) w ogóle

 

4. Co oznacza termin Dai:

a) dłuższe
b) płynne
c) krótsze
d) słabsze

 

5. Ile mamy kata w Karate Shotokan:

a) 25
b) 27
c) 26
d) 28 licząc kata Taikyoku

 

6. Kto uczył Gichina Funakoshie’go kata:

a) Ch. Miyagi
b) Azato i Itosu
c) K. Mabuni
d) H. Otsuka

 

7. Ile wyskoków występuje w kata Tekki-Sandan:

a) jeden, ale bardzo nisko wykonany nad ziemią
b) dwa, ale jeden z nich jest wykonany bardzo powoli
c) w ogóle nie występują
d) w zależności, ile razy wykonujący chce wykonać wyskok

 

8. Które kata nie kończy się w tym samym miejscu:

a) Wankan
b) Bassai-Dai
c) Unsu
d) Tekki-Shodan

 

9. Termin „Niezwykłe ręce” odnosi się do kata:

a) Chinte
b) Jitte
c) Goju-Shiho-Sho
d) Enpi

 

10. Co oznacza termin Sho:

a) wolne
b) spokojne
c) krótsze
d) dłuższe

 

11. W którym kata najwięcej razy występuje pozycja Ashi-dachi:

a) Jion
b) Gankaku
c) Goju-Shiho-Dai
d) Hangetsu

 

12. Termin Shitei Kata oznacza:

a) kata obowiązkowe
b) kata twarde
c) kata dowolne
d) kata miękkie

 

13. Przy wykonywaniu kata nie należy wykonywać technik:

a) ręcznych i nożnych
b) z kiai
c) z kime
d) ze zbyt głośnym oddechem

 

14. Linia wykonawcza kata to:

a) chakugan
b) embusen
c) chikara
d) encho-sen

 

15. Kata zabrania się wykonywać w:

a) zubon
b) keiko-gi
c) obi
d) hachimaki

 

16. Termin Tokui Kata oznacza:

a) kata obowiązkowe
b) kata twarde
c) kata dowolne
d) kata miękkie

 

17. Ilu zawodników wykonuje kata drużynowe:

a) dwóch
b) czworo
c) trzech
d) pięcioro

 

18. W finale drużyna kata musi zaprezentować:

a) bunkai
b) chakugan
c) chukoku
d) walkę reżyserowaną

 

19. Ze szkoły Shorin (z Okinawy) pochodzą kata, których techniki są:

a) twarde
b) eleganckie
c) chaotyczne
d) miękkie

 

20. W którym kata najwięcej razy występuje technika wykonana z wyskoku:

a) Tekki-Nidan
b) Kanku-Sho
c) Jiin
d) Bassai-Sho

 

Test opracował: Marek Zabiegała