Jesteś tutaj: StartTesty karateTest nr 3

Test nr 3 - "Kumite"

Test z zakresu podstawowych wiadomości teoretycznych - sędziowania wg przepisów WKF. Przeznaczony dla ćwiczących od 5 – 1 kyu karate-do.

Czas na rozwiązanie testu od 10-15 minut (w zależności od grupy wiekowej).

 

1. Który zwrot jest właściwy w celu określenia pojęcia pas:

a) karate-gi
b) zubon
c) obi
d) keiko-gi

 

2. Skrót WKF oznacza:

a) Europejską Unię Karate
b) Światowy Związek Karate
c) Międzynarodową Federację Karate
d) Światowy Związek Karate Shotokan

 

3. Rozmiar pola walki (shiai-jo) z reguły wynosi (m x m):

a) 6 x 6
b) 10 x10
c) 8 x 8
d) 7 x 7

 

4. Aka (czerwony) przeważnie stoi po ................... stronie sędziego prowadzącego walkę:

a) prawej
b) lewej
c) zależy jak sędziowie zadecydują
d) zależy od sędziego głównego

 

5. Normalny czas trwania walki dla kadetów i juniorów wynosi:

a) 3 minuty
b) 2 minuty
c) uzależniony od sędziego głównego
d) uzależniony od decyzji Prezesa PZ Karate

 

6. Walkę rozgrywa się do momentu uzyskania przewagi:

a) hikiwake
b) hansoku-chui
c) 8-punktów
d) sai-shiai

 

7. Ilu sędziów bezpośrednio prowadzi walkę na polu do kumite:

a) dwóch, lecz jeden z nich jest sędzią głównym
b) czterech, lecz jeden z nich jest sędzią prowadzącym walkę
c) jeden i tylko on decyduje o tym, co dzieje się na polu walki
d) pięciu, lecz jeden z nich jest sędzią prowadzącym walkę

 

8. Sędzia przerywa walkę komendą:

a) tsuzukete hajime
b) torimasen
c) yame
d) hikiwake

 

9. Ippon (trzy punkty) sędzia może przyznać zawodnikowi wtedy, gdy:

a) technika jest bardzo mocna i przeciwnik traci przytomność
b) kopnięcie na jodan z kontrolą
c) bardzo mocne podcięcie i gyaku-zuki bez kontroli
d) jednoczesnym wykonaniu technik przez obu zawodników, lecz jedna z nich była mocniejsza

 

10. Jakiego zwrotu używa sędzia w celu nadania ostrzeżenia za zbyt mocny atak:

a) atoshi-baraku
b) mubobi
c) jogai
d) hansoku-chui

 

11. Podwinięte rękawy oraz nogawki mają miejsce wówczas, gdy:

a) walka jest finałowa
b) w celu podniesienia rangi zawodów, ale tylko w kata
c) nie powinny być podwinięte
d) jest to druga dogrywka i zawodnikom zrobiło się gorąco

 

12. Yuko (jeden punkt) może być przyznany zawodnikowi za:

a) podcięcie, po czym przeciwnik traci równowagę
b) gyaku-zuki, lecz wykonane bez kiai
c) chudan lub jodan-zuki
d) kopnięcie z wyskoku, lecz z kontrolą

 

13. Jogai to zwrot, który oznacza:

a) przewinienie
b) wyjście poza pole walki
c) pasywną walkę
d) brak zdolności do walki

 

14. Jakiego zwrotu używa sędzia w celu ogłoszenia wygranej:

a) aka lub ao no-kachi
b) aka lub ao keikoku
c) aka lub ao jogai-chui
d) aka lub ao shikkaku

 

15. Shikkaku jest to zwrot, który używa sędzia w celu:

a) nałożenia kary za zbyt mocny atak
b) przywrócenia zawodnika w obręb pola walki
c) określenia akcji równoczesnej
d) dyskwalifikacji zawodnika

 

16. Ataki są ograniczone do następujących stref:

a) głowa, twarz, brzuch, klatka piersiowa, plecy, stopy, boki
b) głowa, twarz, szyja, brzuch, klatka piersiowa, plecy, boki
c) głowa, twarz, szyja, krtań, brzuch, klatka piersiowa, plecy
d) głowa, twarz, szyja, brzuch, biodra, klatka piersiowa, plecy

 

17. Gdy zawodnicy okazują brak troski o swoje bezpieczeństwo to sędzia może zastosować karę:

a) jogai
b) torimasen
c) shikkaku
d) chukoku (mubobi)

 

18. Zwrot atoshi-baraku, który to sędzia podaje w czasie walki dosłownie znaczy:

a) końcówka walki
b) za niedługo koniec walki
c) jeszcze parę sekund do końca walki
d) pozostało 15 sekund do końca walki

 

19. W kumite drużynowym wygrywa ta drużyna, która zgromadziła najwięcej:

a) zwycięstw
b) ippon
c) hansoku
d) mubobi

 

20. Czego zabrania się zawodnikowi w czasie walki:

a) wykonywania technik ręcznych
b) rzutów lub podcięć
c) wyjść poza pole walki
d) wykonywania kombinacji

Test opracował: Marek Zabiegała